Η Διεύθυνση Δασών Χανίων  ενημερώνει ότι οι εξετάσεις των υποψηφίων νέων κυνηγών θα διεξάγονται αποκλειστικά στο χώρο της  Διεύθυνσης Δασών Χανίων κάθε Πέμπτη για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο και κάθε δεύτερη και τελευταία  Πέμπτη για την υπόλοιπη κυνηγετική περίοδο.

Υπεύθυνο της όλης διαδικασίας  είναι το Γραφείο Θήρας της  Διεύθυνσης Δασών  τηλ:28210 84208

Ενημερώνουμε επίσης ότι σύμφωνα με την  υπ’αριθμ 112022/2168/6-8-2014 ΦΕΚ τΒ 2154 Απόφαση ”ρυθμίσεις  θήρας”, για την κυνηγετική περίοδο 2014-2015 τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη , η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγιού τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά το είδος ,που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στη ημερήσια έξοδο του , αναφέρονται στον παρακάτω Πινάκα θηρεύσιμων ειδών. Το κυνήγι της νησιωτικής πέρδικας στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων επιτρέπεται από 15-9-2014 έως 30-11-2014 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη ,Σάββατο  και Κυριακή .