Επειδή μεγάλη συμμετοχή στην ζημιά προκαλείται και από την εκπαίδευση των κυνηγετικών σκύλων διότι τα θηράματα στρεσάρονται υπερβολικά και δυσκολεύεται η αναπαραγωγή τους, με βάση και την γνωμοδότηση των επιστημονικών συμβούλων της Ομοσπονδίας μας ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους κυνηγούς, ότι προκειμένου να διαφυλάξουμε την ομαλή αναπαραγωγή τόσο του λαγού όσο και της πέρδικας, η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές (Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων) και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οπουδήποτε αλλού.

Θα υπάρξουν έλεγχοι και σε περίπτωση παράβασης, θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις. Πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε…