Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι καθαρόαιμοι ιχνηλάτες (Ομάδα 6) που διαθέτουν γενεαλογικό πιστοποιητικό του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (ΒΕΑ ή ΒΕΚ), βιβλιάριο εργασίας (εκδίδεται από τον ΚΟΕ) και φέρουν ηλεκτρονική ταυτοποίηση (microchip).

 

Δηλώστε συμμετοχή αναφέροντας όνομα σκύλου φυλή, ιδιοκτήτη, κυναγωγό, κατηγορία συμμετοχής, αριθμό βιβλιάριου εργασίας και αριθμό microchip
Τόπος: Καλοσκοπή Φωκίδος 
Ώρα συνάντησης: 06.00 και τις δυο ημέρες των αγώνων.
Διαμονή: Ξενώνας ”Το Όνειρο”. Τηλ. 6973203698 
Συμμετοχές-πληροφορίες: τηλ. 6936.694640 email kfokidos@gmail.com