Τέτοιες ενέργειες προάγουν το κοινωνικό πρόσωπο της υπηρεσίας σας και εν γένει όλων των ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος έχοντας στο πλευρό σας αρωγούς στις δασικές πυρκαγιές και την κυνηγετική οικογένεια όποτε και όταν το ζητήσετε.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΒΑΘΟΥΛΗΣ                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΡΕΜΕΣ