Ο κ. Κυριακόπουλος αφού συνεχάρη τον κ. Παπαγεωργόπουλο για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, τόνισε πως η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος αποτελούν προτεραιότητα για το Πυροσβεστικό Σώμα, η επίτευξη των οποίων απαιτεί την άριστη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, του στόλου και του εξοπλισμού αυτών. Ειδικότερα, ζητήθηκε η αξιοποίηση του δυναμικού της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας σε δράσεις επιτήρησης κρίσιμων δασικών εκτάσεων κατά τις επικίνδυνες ημέρες και ώρες με σκοπό την αποτροπή επίδοξων εμπρηστών καθώς επίσης και την έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς.Από την πλευρά του, ο κ. Παπαγεωργόπουλος εξήρε τη σπουδαία προσφορά του Πυροσβεστικού Σώματος στο κοινωνικό σύνολο διαβεβαιώνοντας πως για μια ακόμα χρονιά η Γ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου θα βρίσκεται στο πλευρό του Πυροσβεστικού Σώματος συνεισφέροντας τα μέγιστα για την αντιπυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής.Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας