• 210
    0

        Από το 1991 ο Συγγραφέας Βασίλης Καμπόλης, στο βιβλίο του «Κυνηγετικός Εξάντας» παρατηρώντας τα προβλήματα της εποχής έθετε τα ερωτήματα του για το μέλλον ...