Μετά από σχετική πρόταση του Κυνηγετικού Συλλόγου Μουζακίου και τις ανάγκες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των κυνηγών καθορίστηκαν χώροι εκγύμνασης σκύλων κυνηγίου (δεικτών-ερευνητών) σε τρεις (3) περιοχές, σε περιορισμένες εκτάσεις, του Δήμου Μουζακίου και του Δήμου Αργιθέας, αρμοδιότητας Δασαρχείου Μουζακίου Π.Ε. Καρδίτσας και επιτρέπουμε καθ’ όλο το έτος την εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο και ορίζονται με τα παρακάτω περιγραφόμενα όρια ως εξής:

1ος χώρος εκγύμνασης: στις θέσεις «Καμάρες, Ξεριζώματα, Κλειδιά, Μαυρομματιανά, Λεπτοκαρυά», Δ.Κ. Μαυρομματίου, Τ.Κ. Γελάνθης και Τ.Κ. Λαζαρίνας του Δήμου Μουζακίου, έκταση εμβαδού 4.678,00 στρέμματα, η οποία οριοθετείται ως εξής:
Ανατολικά: με αγροτικό δρόμο Αλεξιάδη πριν τον οικισμό της Τ.Κ. Λαζαρίνας Δήμου Μουζακίου τον οποίο ακολουθεί μέχρι τον ποταμό Πάμισο και με επαρχιακή οδό Γελάνθης – Μαγουλίτσας μέχρι συναντήσεως με
αγροτικό δρόμο προς θέση «Αμπέλια Μαυρομματίου».
Νότια: με αγροτικό δρόμο προς θέση «Αμπέλια Μαυρομματίου» μέχρι συναντήσεως με αγροτικό δρόμο προς οικισμό Τ.Κ. Γελάνθης Δήμου Μουζακίου.
Δυτικά: με αγροτικό δρόμο προς οικισμό Τ.Κ. Γελάνθης Δήμου Μουζακίου μέχρι συναντήσεως με επαρχιακή οδό Γελάνθης – Μαγουλίτσας μέχρι τη γέφυρα Γελάνθης επί του ποταμού Παμίσου και από εκεί ακολουθεί την επαρχιακή οδό Γελάνθης –Λαζαρίνας μέχρι να συναντήσει την επαρχιακή οδό Μουζακίου – Λαζαρίνας.
Βόρεια: με επαρχιακή οδό Μουζακίου – Λαζαρίνας μέχρι να συναντήσει τον αγροτικό δρόμο Αλεξιάδη πριν τον οικισμό της Τ.Κ. Λαζαρίνας Δήμου Μουζακίου.

2ος χώρος εκγύμνασης: στις θέσεις «Τσιούκα, Κορομηλιές, Καραντώνη, Μπικαρή», Τ.Κ. Αργιθέας Δήμου Αργιθέας, έκταση εμβαδού 5.760,00 στρέμματα, η οποία οριοθετείται ως εξής:
Ανατολικά: με διακατεχόμενο δάσος Δρακότρυπας,
Δυτικά: με ρέμα «Γκούρα»,
Βόρεια: με όρια Νομού Τρικάλων,
Νότια: με ρέμα «Καναβοτόπι – Χάος».

3ος χώρος εκγύμνασης: στις θέσεις «Καράβα, Κωστελάτα, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Νικόλαος, Περδικόβρυση, Ζυγουρολίβαδο, Γούρνες, Παλιομάνδρι», Τ.Κ. Βλασίου και Τ.Κ. Πετρίλου Δήμου Αργιθέας, έκταση εμβαδού 8.845,00 στρέμματα, η οποία οριοθετείται ως εξής:
Η αφετηρία του είναι από τη συμβολή του επαρχιακού δρόμου Μουζακίου – Πετρίλου με το ρέμα «Λαθηρέϊκα». Ανεβαίνει το ρέμα μέχρι τη θέση «Κουτσαβάκια». Ακολουθεί την κορυφογραμμή «Κουτσαβάκια – Παλιομάντρι – Ζυγουρολίβαδο» και στη συνέχεια κατεβαίνει τη ράχη «Ζυγουρολίβαδο – Άγιος Νικόλαος». Στη συνέχεια ακολουθεί τον δασόδρομο «Άγιος Νικόλαος -Άγιος Κωνσταντίνος -Τύμπανος» μέχρι τα όρια περιοχής Τ.Κ. Βλασίου Δήμου Αργιθέας. Στη συνέχεια κατεβαίνει τη ράχη «Φούρκα – Καραβούλα» μέχρι την θέση «Καράβα».
Στη συνέχεια κατεβαίνει το ρέμα «Χάλασμα» μέχρι το ρέμα «Τέντζη» και το ακολουθεί μέχρι την συμβολή με τον επαρχιακό δρόμο Βλάσι – Μουζάκι. Στη συνέχεια ανεβαίνει τον επαρχιακό δρόμο μέχρι την διασταύρωση προς Τ.Κ. Πετρίλου Δήμου Αργιθέας και ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο προς Πετρίλο μέχρι την συμβολή με το ρέμα «Λαθηρέϊκα» από όπου άρχισε.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων θα γίνεται καθ’ όλο το έτος, στις ανωτέρω περιγραφόμενες περιοχές, όπως αυτές απεικονίζονται στα επισυναπτόμενα στην παρούσα, αποσπάσματα χάρτη κλίμακας 1:50.000 που
καθορίζεται με την παρούσα απόφαση με τους ακόλουθους γενικούς όρους και περιορισμούς:
1) Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των ορίων που ορίζονται με την παρούσα.
2) Απαγορεύουμε κάθε κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων κατά τη νύχτα στην ύπαιθρο ήτοι μισή ώρα μετά τη δύση μέχρι και μισή ώρα πριν την ανατολή του ηλίου, είτε ελεύθερα είτε υπό επιτήρηση.
3) Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του σκύλου.
4) Τους προς εκγύμναση σκύλους θα συνοδεύουν οι ίδιοι οι κάτοχοί τους-κύριοι τους-συνοδοί τους-φύλακές τους-κυνηγοί ή κυναγωγοί χωρίς κυνηγετικό όπλο.
5) Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση οποιουδήποτε θηράματος στις παραπάνω περιοχές με σκοπό την εκγύμναση των σκύλων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας.
6) Από τις περιοχές εκγύμνασης εξαιρούνται οι εκτάσεις που συμπεριλαμβάνουν φυτείες οπορωφόρων δέντρων, ελαιώνες, αμπέλια, περιβόλια, καλλιεργούμενους αγρούς κ.λπ. και όπου εντός των περικλεισμένων από την οριογραμμή χώρων υπάρχουν χώροι σταυλικών εγκαταστάσεων και μεμονωμένες οικίες, η εκγύμναση επιτρέπεται σε απόσταση 100μ. από αυτές.
Όπου η οριογραμμή εφάπτεται με οικισμούς η εκγύμναση επιτρέπεται σε απόσταση 250 μ. από τις παρυφές αυτών.
7) Οι εκπαιδευτές έχουν την απόλυτη ποινική και αστική ευθύνη απέναντι στο ιδιωτικό ζωικό και πτηνοτροφικό κεφάλαιο των περιοχών εκγύμνασης και είναι υποχρεωμένοι να αποτρέπουν τους κυνηγετικούς σκύλους τους από τυχόν όχλησή τους και θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτίθενται οι σκύλοι τους σε κοπάδια ή μεμονωμένα ζώα των κτηνοτρόφων της περιοχής.
8) Η παρούσα απόφαση δεν παρέχει δικαιώματα στους κυνηγούς ή κυναγωγούς, εις βάρος δικαιωμάτων τρίτων στις παραπάνω εκτάσεις τα οποία δεν θίγονται και κάθε ζημία προς τρίτους θα βαρύνει τον εκάστοτε κυνηγό ή κυναγωγό που θα συνοδεύει τα προς εκγύμναση σκυλιά.
9) Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι Μουζακίου και Αργιθέας οφείλουν να ενημερώσουν τα μέλη τους και υποχρεούνται να τοποθετήσουν ενημερωτικές πινακίδες στις περιοχές εκγύμνασης σκύλων που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους, με δικές τους δαπάνες και σε συνεργασία με το Δασαρχείο Μουζακίου.