Αρχική » ΚΥΝΗΓΟΣΚΥΛΑ » ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΚΥΛΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΘΗΡΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΚΥΛΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΘΗΡΑΣ

Η Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας του ΥΠΕΚΑ με εγκύκλιο που απέστειλε στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, κάνει γνωστό ότι  η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την έκδοση των αδειών Θήρας, καθορίζονται στην αριθμ.12594/346/28-1-2013 απόφαση του ΥΠΕΚΑ περί «διαδικασίας και δικαιολογητικών έκδοσης άδειας Θήρας» (ΦΕΚ 224/Β’/5-2-2013).

Η εγκύκλιος αυτή εκδόθηκε συνέχεια της αριθμ. 1969/100521/14-8-2013 εγκυκλίου του ΥΠΑΑΤ – Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής σύμφωνα με την οποία, οι δασικές υπηρεσίες, κατά την έκδοση ή ανανέωση κάθε άδειας κυνηγιού, θα πρέπει να ελέγχουν την τήρηση των υποχρεώσεων κάθε αιτούντα κυνηγού, όσο αφορά την ηλεκτρονική σήμανση του σκύλου ή των σκύλων που κατέχει με την επίδειξη ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας.

Να υπενθυμίσουμε ότι στην αριθμ. 12594/346/28-1-2013 απόφαση του ΥΠΕΚΑ περί «διαδικασίας και δικαιολογητικών έκδοσης άδειας Θήρας» η οποία και ισχύει δεν προβλέπεται ο έλεγχος της ηλεκτρονικής σήμανσης των κυνηγετικών σκύλων κατά την έκδοση ή ανανέωση αδειών θήρας απο τις δασικές αρχές.

πηγη : http://dasarxeio.com

Σχετικά με Ομάδα Knf

Ομάδα Knf
H ομάδα του Knf.gr σας ενημερώνει καθημερινά για όλα τα θέματα που αφορούν στο κυνήγι.
shares